Maxim Kovář

Maxim Kovář

Maxim Kovář

Chief logistics officer | Skladon

Společnost:  Skladon

Pracovní pozice:  Chief logistics officer

Životní a pracovní motto:  Životní: „Tvůj čas je omezen. Proto ho neztrácej tím, že budeš žít život někoho jiného.“

Název přednášky: Logistika ve světě e-commerce

Anotace: Rozvoj internetu a technologií na celém světě zcela změnil životní styl lidské populace. Spolu s ním se také zcela zásadním způsobem mění distribuční kanály zboží směrem ke spotřebitelům. Tento rozvoj zapříčinil vznik úplně nového trhu elektronického nakupování, který každoročně roste dvouciferným tempem a neustále ukrajuje podíl klasickému maloobchodnímu prodeji.

Jaký dopad má e-commerce na logistiku?
Jak vypadá takové distribuční centrum specializované na e-commerce a které trendy v intralogistice e-commerce sleduje?

To vše vám představíme na společnosti Skladon, ve které se zabýváme outsourcingem logistiky pro e-commerce subjekty.