Miroslav Hampel

Miroslav Hampel

Miroslav Hampel

Generální ředitel | KVADOS Group

Společnost: KVADOS Group

Pracovní pozice: Generální ředitel

Životní motto: „Slabý ten, kdo v sebe ztratil víru, malý ten, kdo má jen malý cíl“

Název přednášky: Automatizace a robotizace – budoucnost intralogistiky … dnes příležitost, zítra nutnost

Anotace k přednášce: Kam směřuje vývoj automatizace a robotizace v České republice, ale také v evropském i celosvětovém měřítku? Jak vypadají moderní trendy manipulace s paletami, kartony a přepravkami nebo kusovým sortimentem v logistice? Nároky, které dnes klade rozvoj oblastí B2C a B2B na logistiku a skladování, se stále zvyšují. V rámci případových studií se podíváme na návratnost jednotlivých projektů se zaměřením na robotizaci a představíme rozsah nabídky skupiny KVADOS Group.