Jan Rindt

Jan Rindt

Jan Rindt

Head of Sales Office | Körber Supply Chain Automation GmbH

Společnost:  Körber Logistics GmbH

Pracovní pozice: Head of Sales Office

Životní a pracovní motto:  „Věřím v to, že nejlepší sociální program je práce.“

Název přednášky: Případová studie z oblasti skladové automatizace

Anotace k přednášce: Cílem prezentace je podat základní informaci o vybraném projektu, motivaci investora a zvažovaných možnostech realizace skladového provozu. V rámci prezentace budou na konkrétních příkladech diskutovány jednotlivé části automatizovaného řešení a posuzovány výhody či nevýhody jejich nasazení v kontextu nejen konkrétního projektu, ale i potenciálních dalších projektů.